Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės
prekybos taisyklių patvirtinimo“ ( aktyvi nuoroda <2021-01-14> ) 17.2 punktą parfumerija, kosmetikos
ir tualetiniai preparatai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307) yra negrąžinamos
prekės.

Jei gavote nekokybišką prekę per 14 dienų nuo prekės pristatymo gavėjui turite informuoti el.paštu
arba telefonu +37061421992 apie prekės trūkumus. Kokybės neatitinkanti prekė keičiama kokybiška
(jeigu turime tokią pačią sandėlyje ar kitą tinkamą pirkėjui) arba grąžinami sumokėti pinigai už prekę.

Atskiru susitarimu prekė gali būti gražinama ar keičiama kita sutarus su pardavėju el.paštu arba
telefonu +37061421992 per 14 dienų nuo prekės pristatymo.
Grąžinama ar keičiama brokuota prekė turi būti nenaudota (savo dežutėje), nepraradusi
prekinės išvaizdos, nesubraižytas paviršius,  tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo
gauta.

Prekė turi būti supakuota į tinkamą pakuotę, apsaugančią nuo sugadinimo jos transportavimo metu.

Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės
naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai
nešalinami ir pinigai negrąžinami. 
Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu
kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas
nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui. 

Nekokybiškos prekės siuntimo išlaidas sumoka prekės pardavėjas topkvepalai.lt

Prekės gražinimas vykdomas tik išanksto informavus pardavėją el.paštu arba telefonu +37061421992
apie prekės trūkumus.

Gražinamos prekės pristatomos pardavėjo nurodytu adresu.